Kategori Språk - Talterapi

Barn som sjunger i en kör har färre röststörningar
Språk - Talterapi

Barn som sjunger i en kör har färre röststörningar

Rösten är ett instrument som både barn och vuxna använder dagligen och om den inte vårdas och skyddas ordentligt kan den bli skadad med manifestationer av smärta och obehag. Talterapeuter talar vanligtvis om dysfoni eller något skadad röst och afoni eller total röstförlust. Förutom att utbilda och utbilda rösten har en ny studie genomförd av experter från Claros Otorhinolaryngology Clinic i Barcelona bekräftat att barn som sjunger i en kör har mindre risk att få röststörningar.

Läs Mer

Språk - Talterapi

Skillnaderna mellan tal och flytproblem hos barn

Runt 2 års ålder börjar barn uttrycka sig med korta fraser eller små uppsättningar av ord, men var och en har sin egen rytm och som ibland gör det svårt för föräldrarna att skilja mellan tal- eller flytproblem. barn. Det finns ett sätt att ta reda på om vårt barn mellan 3 och 5 år har ett problem: testen på tal och flyt.
Läs Mer
Språk - Talterapi

Enkla övningar för barn som felaktigt uttalar "r" och "ese"

I samråd med logopeder finns det frågor som ofta upprepas av föräldrar och till och med av lärare: Varför finns det barn som uttalar "r" och "det"? Varför kan dessa ljud ge svårigheter för de små? Det är ingen slump att dessa två ljud alltid är de vanligaste när det gäller talfel och det sista som uppnås på barnrepertoarnivå.
Läs Mer
Språk - Talterapi

Barn som sjunger i en kör har färre röststörningar

Rösten är ett instrument som både barn och vuxna använder dagligen och om den inte vårdas och skyddas ordentligt kan den bli skadad med manifestationer av smärta och obehag. Talterapeuter talar vanligtvis om dysfoni eller något skadad röst och afoni eller total röstförlust. Förutom att utbilda och utbilda rösten har en ny studie genomförd av experter från Claros Otorhinolaryngology Clinic i Barcelona bekräftat att barn som sjunger i en kör har mindre risk att få röststörningar.
Läs Mer
Språk - Talterapi

Föräldrarnas värdefulla roll för att stärka barn med dyslexi

Det kan vara mycket svårt för en familj när det informeras om att en av dess medlemmar har en inlärningssjukdom, som är fallet med barn med dyslexi, särskilt när detta kan leda till oändliga problem för både det barnet och deras miljö. Den här artikeln vill ta denna svårighet och reflektera över hur föräldrar bör följa och stärka våra barn.
Läs Mer
Språk - Talterapi

Barndoms dyslalia hos barn från 4 års ålder

Barndomsdyslalier är förändringar i uttalet av en eller flera fonem antingen på grund av frånvaro eller förändring av vissa specifika talljud eller på grund av att dessa ersätts av andra. Dessa förändringar lockar uppmärksamhet när de varar längre än fyra år, eftersom de fram till dess förekommer mycket ofta och är en del av barns språkförvärv när de lär sig att tala.
Läs Mer
Språk - Talterapi

Nodlar på röstsnören hos barn

Vocal cord nodules är en typ av godartad utbuktning som orsakar talstörningar, främst afonia, och i de svåraste fallen dysfoni. Barn med dåligt talbeteende, som tenderar att skriker ofta, närvarande i många gånger denna typ av skada.
Läs Mer
Språk - Talterapi

Häshet hos barn

Röst är ett grundläggande kommunikationsverktyg som vi använder varje dag, både vuxna och barn. Störningar som påverkar röstsnören och förhindrar att vi får god munhälsa påverkar barn och ungdomar på ett speciellt sätt, eftersom de kräver språkundervisning och vård av de delar av vår kropp som ingriper i processen. Tal.
Läs Mer
Språk - Talterapi

Pusselspel för barn med språkutvecklingsstörning

& 39; Kommer att tala & 39;. Den frasen som ibland sägs utan tänkande kan dölja en utvecklingsspråkig störning (LDD) eller utvecklingsdysfasi och det är inget annat än en svårighet att bearbeta språk. Dess diagnos är förvirrande, eftersom många gånger en blyghet av karaktär tillskrivs barnet när omständigheterna är olika.
Läs Mer
Språk - Talterapi

Att veta mer om utvecklingsspråkig störning (LDD)

Inlärningssvårigheter i läsning, skrivande och matematik (även känd under terminologin dyslexi, dysortografi och dyscalculia) blir alltmer kända och diagnostiserade, men mycket mindre känd är svårigheten inom språkområdet (känd som utvecklingsstörning hos språk eller under förkortningen TDL), som täcker både svårigheterna på skriftlig nivå och svårigheterna på muntlig nivå.
Läs Mer
Språk - Talterapi

Symtom och behandling av barns stam

Symtomen på stamning beror på i vilket stadium barnet utvecklar störningen. Vissa experter på ämnet konstaterar att stamning har fyra steg. Under dessa stadier utvecklas stamning. Lär dig att upptäcka symptomen i varje steg för att upptäcka denna talstörning tidigt.
Läs Mer
Språk - Talterapi

Förhållandet mellan andning och röst hos barn

Andning och röst är två processer som är nära besläktade, till den punkten att prata korrekt beror till stor del på att veta hur man andas väl. Det är mycket viktigt att barn lär sig andas bra så att de får en sund fonation från unga ålder och undviker uppkomsten av obehag relaterat till språk och andningsorganen.
Läs Mer
Språk - Talterapi

Lidcombe-metoden. Tidig behandling av stamning

Lidcombe-metoden, utvecklad av professor Mark Onslow vid University of Sydney, är ett program som fokuserar på tidig behandling av stam, och används redan av 80 procent av australiensiska taleterapeuter. Nyheten med Lidcombe-metoden är att Det är ett program där föräldrar hjälper sina barn i sin dagliga miljö.
Läs Mer
Språk - Talterapi

När 3-åringen inte talar

Förvärvet av de första orden är en av de mest relevanta händelserna i barnets utveckling. Men vad händer om barnet är 3 år och fortfarande inte pratar? På vår webbplats kommer vi att se några möjliga orsaker och lösningar.Det är viktigt att du i varje periodisk granskning med barnläkaren avslöjar dina tvivel och oro för ditt barns språk och tal.
Läs Mer
Språk - Talterapi

Enkla övningar för barn med talproblem

När barnet börjar uttala sina första ord är föräldrarna glada. Det är små ljud (pa-pa, ma-ma) som lite för lite gör att tungan blir starkare. Senare kommer andra fonem att komma, till exempel ta, ra, da, tills du äntligen får den förmågan att fortsätta en konversation.
Läs Mer